Die “Wahrheit” über die BIG PGA. Ich habe Anzeige bei der Polizei erstattet! 👮‍♂️Die quotWahrheitquot ueber die BIG PGA. Ich habe Anzeige bei der Polizei erstattet avocat

Ich habe fal­sche Anschul­di­gun­gen von die­ser Per­son erhal­ten. Sei­en Sie vor­sich­tig mit die­sem Schar­la­tan, tap­pen Sie nicht in sei­ne Fal­le. ————————————————– ——————————————- 🟢 Tritt die­sem Kanal bei, um Zugang zu erhal­ten zu den Vor­tei­len: https://​www​.you​tube​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​j​_​A​_​G​v​5​e​r​j​b​s​0​D​C​q​4​6​c​B​Z​A​/​j​oin ———————— — ———————————————— — ————– 🟢 Hier kannst du den You­Tube-Kanal mit einer PayPal-Spen­de unter­stüt­zen: http://​www​.paypal​.me/​I​o​n​u​t​T​imy ———- – —————————————— 🟢 Für Anfra­gen zur Zusam­men­ar­beit und Tests 👇 👇👇 🟢 Kon­takt­da­ten – ciobotaruionut91@gmail.com 🟢 Face­book – https://​www​.face​book​.com/​i​o​n​u​t​z​.​t​imy ———————- – ————————————————- – ———————- 🟢 Sie kön­nen den neu­en Kanal Auto – Rol­la­te https://​www​.you​tube​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​q​I​x​M​Q​i​i​X​P​i​j​X​X​t​w​W​w​h​1​qXA abonnieren

politie,sarlatan,infractor,minciuni,fals,samsar,rau,plangere,avocat,tribunal,proces,daune

How­to & Style: %Video­Cap­ti­ons%

87 thought on “Die “Wahrheit” über die BIG PGA. Ich habe Anzeige bei der Polizei erstattet! 👮‍♂️”

  1. @Mihai Leo In gene­ral oameni cu iniția­ti­vă. Un lucru bun. Un om prac­tic, impli­cit tre­bu­ie să aibă și idei.
   Pro­ble­ma e cu cei care abe­rea­ză și duc în ero­are și pe alții. ✋

 1. Te salut mare greșală să pui tu vân­ză­torul să de‑a cutia jos la trac­tor se lasă vân­ză­torul de hame­te de tine spor la treabă

 2. 9:59 la moto­are­le cu supape in capul cilin­dru­lui nu se vede pis­to­nul (daca la asta faci referin­ta), daca te uiti prin evacuare.
  Pis­to­nul se vede la moto­are­le in 2 tim­pi atat pe evacua­re cat si pe admisie.

  1. Eu știu, de asta am ară­tat. Omul respec­tiv spu­ne că se vede pis­to­nul daca dăm evacuarea jos, total greșit. Tu ai dreptate, te salut 👍

 3. Daca nu iti poti spu­ne punc­tul tau de vede­re in comen­ta­rii la clip­u­ri­le lui ii faci clip cu dedi­ca­tie 🤣🤣🤣 . Acum urmea­za “Ras­pun­sul meu la clip­ul lui Ionut Timy”
  Chi­ar sunt curi­os ce nuclea­ra o sa mai dea acum.

  1. Găseș­te el alte lucru­ri de care sa se agațe. Pe mine mă dez­gus­tă “tele­no­ve­la” asta a lui. Poa­te să facă 20 de clip­u­ri, tot .….. rămâne.

 4. E tare deș­tept acest om în min­tea lui dar dă cu bețe în roa­te că a făcut un clip Cu moto­c­oa­se cu stop Stihl și Hus­q­var­na și m‑am luat puțin de el și na marea rea­li­ta­te “știe tot”

  1. De acord, dar sa reușe­ască pe pute­ri­le lor, nu sa de‑a cu hate in alte per­soa­ne fara să cunoască situația. Mulțu­mesc, te salut 👍

 5. Salut, eu sterg comen­ta­riile cu tot cu uti­liz­a­tor daca nu are ce face 🙂
  Cred ca am pes­te 100 de per­soa­ne ascunse 🙂
  Sti vb aia cai­nii lat­ra ursu trece 🙂

  1. Era stri­cat și am vrut sa îl repar doar vopsind capo­ta. Era îndo­ită și acum când am indreptat‑o se vedea urât de la lovi­tu­ri­le de cio­can așa că am dat un strat de vopsea. 😁👍

 6. Salut Ionuț ! Omul este dus cu capul ! I‑am scris într-un comen­ta­riu ca ar fi bine să mear­gă la un ser­viciu și el a postat pe comu­ni­ta­te ceva spe­cial pen­tru ” haha­lere­le care îl tri­mit la mun­că ” ! Ori­cum nu tre­bu­ie luat în seamă ! Spor în toa­te !🙋‍♂️

  1. @Claudiu Min­cu­les­cu lucre­zi tu cu el ? Tu ești din gaș­ca lui de hate­ri cum­va că până acum nu ai vizio­nat acest canal.

  2. @Claudiu Min­cu­les­cu daca asta ai cău­tat, asta ai găsit până acum. Tu nu ești sătul, ție încă îți este foame stai liniștit.

  1. Este o vari­an­ta care inca sta in picio­are, totul depin­de de fie­ca­re. Eu unul nu as cana­li­za ener­gia în aceas­ta direcție pen­tru că am atâ­tea de făcut, dar nici nu putem fi indiferenți.

  2. @Claudiu Min­cu­les­cu se scrie vechi nu vechii s‑au nu ai învățat la șco­ală ? Îmi demonstrea­ză clar cu cine am de‑a face. La revedere !

 7. Salut !Are dreptate cu datul tobei jos sa vezi starea motoru­lui dar la un MOTOR în 2timpi nu la unu in 4timpi ‚ar tre­bui sa ne respec­tam mai mult pt ca e loc pt toa­ta lumea pe plat­for­ma you­tube !Zic si eu “Tre­bu­ie sa înva­tam sa cola­bo­ram unii cu alti si sa lasam cv pt tine­ri n9stri xare vin din spa­te !👌👍Spor la mun­ca si numai bine !👍✔👈

  1. Salut. Foar­te bine spus, dar nu ai cu cine, fie­ca­re va tra­ge pen­tru acți­u­ni­le sale. Eu i‑am spus că nu este ca la dru­j­ba (motor 2T) dar mi‑a șters comen­ta­riul. Toa­te cele bune 👍

 8. Nu am mai auzit asa ceva ‚cum sa‑i zici vanz­a­toru­lui sa-ti des­fa­ca cutia de vite­ze ‚da na cum ai zis si tu foamea e mare ‚te salut ‚min­u­nat moto­cul­toru Goldoni

  1. Da ce sa zic, fie­ca­re cu ide­i­le lui. Nu o sa des­fa­ca nime­ni nicio­da­ta nici motorul nici cutia. Eu am facut sa demonstrez ca nu am nimic de ascuns. Gold­o­ni este un ceas elve­ti­an 😀 Salut !

 9. la ince­put cau­ta schimb de vizu­a­li­za­ri.. m‑am uitat la 10–15 clip­u­ri, dar nu am putut, omul abe­rea­za grav. eu am vazut ca ii ras­pun­zi prea ele­gant, eu il blo­cam de mult

  1. omul stie ca vezi pis­to­nul de la dru­j­be.. si ai gri­ja mare, ca la cutia de vite­za aveai un fir de par de la caine…🤣🤣

  2. @florea mihai să vezi ce mă duc să cert câi­ne­le. Doar i‑am zis sa nu mai aler­ge când fac tre­a­bă 😂😂😂. Acum a deve­nit “ter­orist”

 10. Ade­vă­rul că fură curent rău de tot , moto­coa­sa lui omac (veni­tă prin spon­so­ri­z­a­re la el ) spu­ne că e mai buna , că una Stihl sau Hus­q­var­na de 5000 de lei care sunt făcu­te să taie 8–10 ore pe zi in toa­te con­dițiile sunt var­za, dar el cu aia taie 3 ore pe săp­tă­mână și e “cea mai bună ” 🤦‍♂️

  1. Tre­bu­ie cum­va sa pro­mo­ve­ze acel pro­dus, așa că a ales calea asta sa denig­re­ze alte măr­ci. Nu știu unde va ajun­ge daca con­ti­n­uă așa și ce vrea să obțină pen­tru că lumea iar­tă dar nu uită, cam așa o să pățe­ască. Te salut 👍

 11. Salut.… Hmm­mm… Nu sti­am de acest ” con­flict”… Imi doream sa nu exis­te aceas­ta situație.… Te salut si gân­du­ri bune 🙋‍♂️🙏.

 12. 🤣🤣🤣 am fost cu…va mica, am urma­rit pana ai ince­put sa spui de motor, Vezi la tit­lu cuvan­tul poli­tie 🤗🤗✌✌ Sa ai mult spor Ionut nu da curs scan­da­lu­lui sau ceartei 🤗🤗✌✌

  1. Gata, mer­si am reme­di­at. Era tre­cut de mie­zul nopții când am încăr­cat clip­ul și de la obo­sea­la am mai mân­cat din lite­re. A fost pri­mul și sin­gu­rul video­clip, nu voi mai avea nimic de zis. Te salut și spor in toate !

  1. Înju­ră și cata­loghea­ză oamen­ii după bun­ul lui plac. Un om fără carac­ter și asta spu­ne tot, că alt­fel am putea și noi să ne spu­nem păre­rea reală desp­re el, dar ne opreș­te bun­ul simț.

 13. Nu meri­tă să îi dai import­an­tă. Nici eu nu am o impre­sie buna desp­re el, fiind­că am comen­tat oda­tă la un video a lui. Pen­tru mulți pro­ba­bil din invi­die. Eu dacă nu îmi per­mit un ase­me­nea moto­cul­tor de ce să fiu invidi­os? 🤷‍♂️

  1. Vezi tu, nu toti putem sa avem o gan­dire ratio­na­la. Fie­ca­re isi ale­ge pro­priul sau drum in via­ta. Exact, nu ai avea motiv de ce sa fii invidi­os. Trea­ba este sim­p­la, intot­deau­na iti vei cum­pa­ra ce iti per­mi­te bugetul.

 14. Sigur nu poți com­pa­ra un Gold­o­ni cu niș­te chi­ne­ză­rii sau cu niș­te vechi­tu­ri care pot fi tot de firmă. 🤗

  1. Omul a vrut Gold­o­ni dar Gold­o­ni nu la vrut pe el. Omul spu­ne că omac este pes­te Hus­q­var­na și Stihl, așa că ce sa ii ceri.

 15. Așa am găsit eu un Pas­qua­le care era tot vop­sit, în trei cul­o­ri. Dar când i‑am zis să facă pro­ba direct în teren, nu a acceptat 🤷‍♂️

 16. M‑am uitat la video­clip si m‑a sur­prins cu cat calm ai ”tratat”toate ace­le pro­s­tii spu­se de acest spe­ci­men care nu meri­ta nici un pic de atentie,am urma­rit si eu vreo 2 clip­u­ri de ale lui si l‑am vazut cei poa­te capul,ma mir cum de se inte­le­ge cu Simon Klaus care este un mese­ri­as des­avar­sit, ori­cum si eu ma numar print­re cei ce te sustin,tu fa tot inain­te ceea ce ne-ai obisnuit,fii la fel de bun si este o vorba’’nu este o pro­ble­ma sa fii destept si s‑o faci pe prostu’,mai grav e cand esti PROST si o faci pe desteptu’.Un like de la mine si astept urmato­are­le clipuri,te salut!

 17. Ionuț, nu mai fi supă­rat, omul e un habar­nist care spu­ne “cum­părați în zone­le mon­ta­ne moto­cul­to­are 4x4 sau in cel mai bun caz cu.. tracți­u­ne integrală!!”.Are cul­tură tehnică la nivelul picio­ru­lui broaștei.
  Noro­cul său că este “sponsorizat“cu “chi­ne­ză­rii”.
  Cali­ta­tea moto­cul­to­are­lor ita­lie­ne este incontestabilă.
  O_BAC_ul ăla o să fie fier vechi in5_6ani.In rest, numai de bine.

 18. Acu­me pri­ma dată când aud de big pga ăsta…doar am dat cău­t­a­re pe YouTube…și am văzut doar cre­ti­nisme fara sa dau play la vreun clip.…“răsturnat cu moto­cul­torul”, “in gâr­lă cu motocultorul”…plm…ce sa vad la el?🤣

 19. Daca tot era vor­ba sa vezi starea tehnică a pinio­a­nelor vreau să îl văd cât stă la un zubr de 12.5cp, am stat 1 ora înt­rea­ga sa dau coar­ne­le jos (eu și tatăl meu). Le-am dat jos pen­tru că am schim­bat fra­na in cutia de vite­ze și cele trei fur­ci de schim­ba­re a vite­zelor nu erau în linie toa­te 3, una pen­tru schim­bat vite­ze­le la mic, una pen­tru schim­bat vite­ze­le la mare și una pen­tru cup­laj la mare! De la ora 19:30 pana pe la ora 22:30 până nu s‑a mai văzut și tot nu am ter­mi­nat de mon­tat după😅, am mai mon­tat și azi dimi­ne­ață pe la ora 7 , pro­ble­ma a venit de la axe­le pe care culi­se­a­ză fur­ci­le s‑au miș­cat când am scos capace­le de pe late­ral pen­tru a scoa­te axul cu pinioa­ne pen­tru a putea băga fra­na pe pini­on, 2 zile am lucrat la el pen­tru că atun­ci când am pus fra­na am văzut că nu intra in tre­ap­ta 1 nici la mic nici la mare.
  In rest spor la tre­a­bă! Îți dau tag pe tik tok sa vezi aco­lo ce sa întâmplat 😅

 20. Eu i‑am zis că adică toți sunt pro­ș­ti numai el se crede deș­tept! Adică alții că au moto­sape ita­lie­ne sau moto­sape Ruris sunt pro­ș­ti și el cu o macul este deș­tept! Sin­cer mi‑a plă­cut mai de mult cana­lul lui dar acum nu mai îmi place!

 21. El crede că dacă își bate joc de alții cu min­ci­uni ajun­ge sus! El nu are bani nici să se uite la moto­sape ita­lie­ne și acum face pe deș­tep­tul! Și ori­cum moto­sa­pa pe care o are și toa­te scule­le O mac sunt date cadou de ei ca să le facă reclamă și mai spu­ne că nu face reclama!

 22. Nu poți să fii com­pa­rat cu alti “sam­sa­ri” nu con­tează nea­pă­rat cum ara­ta vop­seaua ci cum func­tion­ea­za motorul și trans­mi­sia. Nici eu nu am venit să să îl văd cu toa­te că stau destul de apro­ape dar din clip­u­ri îți dai seama ce cum­pe­ri… Dacă nu te pri­ce­pi mai bine nu comen­te­zi și rămâi la tre­bu­ri­le tale…
  Nu ai cu cine sincer:)))Spor in toate

 23. Eu nu știu ce să sunt per­soa­ne care din asta trăiesc adică vând și cum­pără uti­la­je etc. dar și ei știu deja cum să facă , sunt care le iau în starea în care sunt și le vând mai depar­te dar tu nu trăieș­ti din asta și ai spe­ci­fi­cat asta și meș­te­reș­ti la ele și sur­sa de unde le ei , e foar­te vastă și afară mai sunt o gră­ma­dă de vânz­a­re mai ales în Ita­lia Spa­nia Franța și în Aus­tria Ger­ma­nia Elveția Liech­ten­stein zona aia ✌️👍

 24. Salut„mmmmmm si eu am incer­cat sa‑i explic cun sta trea­ba cu utilajele,i‑am deta­li­at mul­te ches­tii lega­te de meca­ni­ca dar am ajuns la con­clu­zia ca fie­ca­re are un anu­mit grad de cultura,de pri­ce­pe­re ‚de inte­le­ge­re cu ade­va­rat a „„,Lumii reale„„sa spui stop mar­cilor con­s­a­cra­te de utilaje,de moto­feras­traie care si-au dove­dit fia­bi­li­ta­tea in timp ‚am veci­ni ‚rude care au lucrat ca mecanici,tractoristi ‚sofe­ri care au numai moto­ag­ri­co­le ita­lie­ne si sunt foar­te mult­u­miti de ele dar asta e pro­ble­ma unor romi­ni „cred ca au inven­tat gau­ra din cov­rig si„,etc,etc

 25. E var­ză “mese­riașul”, la motorul în doi tim­pi se vede pistonul,și pe admisie,și pe evacua​re​.La motorul în patru tim­pi nu ai cum să‑l vezi,pentru că pe cilin­dru nu exis­tă nici­un orificiu.Pentru el,doi timpi=patru timpi,nu exis­tă nicio dife­rență înt­re ele.Este plin net-ul de ase­me­nea ” meseriași”,dar nu-ți face probleme,orice pasă­re pe lim­ba ei piere.L‑am văzut și eu,la ce abe­r­ații debitează,te doare capul,nu pune la suflet.Spor la treabă,numai bine.

Leave a Reply

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

KÖNNTE DICH AUCH INTERESSIEREN

Golf ist hart Vier Putt Zusammenstellung 4 putt

Golf ist hart | Vier-Putt-ZusammenstellungGolf ist hart | Vier-Putt-ZusammenstellungNicht alle vier Putts enden in einem Green Jacket. Sehen Sie sich eini­ge der denk­wür­digs­ten und unglück­lichs­ten Vier-Putts in der Geschich­te der PGA TOUR an, aus­ge­nom­men gro­ße Meis­ter­schaf­ten. Jetzt PGA TOUR ABONNIEREN: http://​pgat​.us/​v​B​x​c​ZSh Will­kom­men auf dem offi­zi­el­len You­Tube-Kanal der PGA TOUR. Hier fin­den Sie alles, was Sie brau­chen, um über

Die LIV Golf League versucht die Zukunft des Profigolfs fuer immer zu veraendern Pat McAfee reagiert american football

Die LIV Golf League versucht, die Zukunft des Profigolfs für immer zu verändern? | Pat McAfee reagiertDie LIV Golf League versucht, die Zukunft des Profigolfs für immer zu verändern? | Pat McAfee reagiertDie PGA Tour scheint Kon­kur­renz zur Spit­ze der pro­fes­sio­nel­len Golf­welt zu haben. Dies ist ein Gespräch aus der Pat McA­fee Show LIVE von 12:00 bis 15:00 Uhr EST Mo-Fr. Was machst du, wenn du nicht bei Fan­Duel bist? Gehen Sie zu https://​www​.fan​duel​.com/​m​c​a​fee, um los­zu­le­gen. Wer­den Sie ein #McA­fee­Ma­fia-Mit­glied! https://​www​.you​tube​.com/​c​h​a​n​n​e​l​/​U​C​x​c​T​e​A​K​W​J​c​a​6​X​y​J​3​7​_​Z​o​K​I​Q​/​j​oin ABONNIEREN: